ALAMAT SURAT ELEKTRONIK & SUB DOMAIN

A. ALAMAT SURAT ELEKTRONIK

PERANGKAT DAERAHE-MAIL
Inspektoratinspektorat@ketapangkab.go.id
Sekretariat Daerahsetda@ketapangkab.go.id
Sekretariat DPRDsetwan@ketapangkab.go.id
Bapendabapenda@ketapangkab.go.id
Bappedabappeda@ketapangkab.go.id
BKPSDMbpksdm@ketapangkab.go.id
BPBDbpbd@ketapangkab.go.id
BPKADbpkad@ketapangkab.go.id
Diskominfodiskominfo@ketapangkab.go.id
Dinkesdinkes@ketapangkab.go.id
Dishubdishub@ketapangkab.go.id
Ardaarda@ketapangkab.go.id
DPMPTSPdpmptsp@ketapangkab.go.id
Disdukcapildisdukcapil@ketapangkab.go.id
Balitbangdabalitbangnda@ketapangkab.go.id
Kesbangpolinmaskesbangpolinmas@ketapangkab.go.id
Dinsosdinsos@ketapangkab.go.id
Dispmddispmd@ketapangkab.go.id
Disnakertransdisnakertrans@ketapangkab.go.id
DPPPdppp@ketapangkab.go.id
Disporadispora@ketapangkab.go.id
DKPPdkpp@ketapangkab.go.id
Disdikdisdik@ketapangkab.go.id
Disparbuddisparbud@ketapangkab.go.id
Disputrdisputr@ketapangkab.go.id
Disperkimlhdisperkimlh@ketapangkab.go.id
Diskopukmppdiskopukmpp@ketapangkab.go.id
RSUD Agoesdjamrsud-dragoesdjam@ketapangkab.go.id
PPIDppid@ketapangkab.go.id
Satpol PPsatpolpp@ketapangkab.go.id
Kec. Delta Pawandeltapawan@ketapangkab.go.id
Kec. Muara Pawanmuarapawan@ketapangkab.go.id
Kec. Benua Kayongbenuakayong@ketapangkab.go.id
Kec. MHUmhu@ketapangkab.go.id
Kec. MHSmhs@ketapangkab.go.id
Kec. Kendawangankendawangan@ketapangkab.go.id
Kec. Singkupsingkup@ketapangkab.go.id
Kec. Nanga Tayapnangatayap@ketapangkab.go.id
Kec. Simpang Hulusimpanghulu@ketapangkab.go.id
Kec. Simpang Duasimpangdua@ketapangkab.go.id
Kec. Tumbang Tititumbangtiti@ketapangkab.go.id
Kec. Sungai Melayu Rayaksungaimelayurayak@ketapangkab.go.id
Kec. Maraumarau@ketapangkab.go.id
Kec. Jelai Hulujelaihulu@ketapangkab.go.id
Kec. Hulu Sungaihulusungai@ketapangkab.go.id
Kec. Pemahanpemahan@ketapangkab.go.id
Kec. Sandaisandai@ketapangkab.go.id
Kec. Sungai Laursungailaur@ketapangkab.go.id
Kec. Air Upasairupas@ketapangkab.go.id
Kec. Manis Matamanismata@ketapangkab.go.id

B. ALAMAT SUB DOMAIN /WEBSITE

Info LayananSub Domain Yang DipersiapkanPD  Pengelola Website
DOMAIN https://ketapangkab.go.id/Dinas Kominfo Ka.Ketapang
Sub Domainhttps://portal.ketapangkab.go.id/Dinas Kominfo Kab.Ketapang
https://humpro.ketapangkab.go.id/Bagian Humpro Setda Ketapang
http://lpse.ketapangkab.go.id/Bagian PengadaanBarang dan Jasa
https://ppid.ketapangkab.go.id/Dinas Kominfo Kab.Ketapang
https://sintari.ketapangkab.go.id/Dinas Kominfo Kab.Ketapang
https://sekretariatdprd.ketapangkab.go.id/Sekretariat DPRD Ketapang
https://dprd.ketapangkab.go.id/Sekretariat DPRD Ketapang
https://inspektorat.ketapangkab.go.id/Inspektorat Kab.Ketapang
https://bappeda.ketapangkab.go.id/Bappeda Kab.Ketapang
https://bkpsdm.ketapangkab.go.id/BKPSDM Kab.Ketapang
http://bpkad.ketapangkab.go.id/BPKAD Kab.Ketapang
https://bapenda.ketapangkab.go.id/Bapenda Kab.Ketapang
https://bpbd.ketapangkab.go.id/BPBP Kab.Ketapang
https://diskominfo.ketapangkab.go.id/Dinas Kominfo Kab.Ketapang
https://dinkes.ketapangkab.go.id/Dinas Kesehatan Kab.Ketapang
https://dishub.ketapangkab.go.id/Dinas Perhubungan Kab.Ketapamng
https://arda.ketapangkab.go.id/Dinas Arsip Daerah Kab.Ketapang
http://dpmptsp.ketapangkab.go.id/Dinas PMPTSP Kab.Ketapang
https://disdukcapil.ketapangkab.go.id/Dinas Dukcapil Kab.Ketapang
https://balitbangnda.ketapangkab.go.id/Dinas Balitbang Kab.Ketapang
https://kesbangpolinmas.ketapangkab.go.idKantor Kesbang Pol Ketapang
https://dinsos.ketapangkab.go.id/Dinas Sosial Kab.Ketapang
https://dispmd.ketapangkab.go.id/Dinas PMPD Kab.Ketapang
https://disnakertrans.ketapangkab.go.id/Dinas Tenaga Kerja Kab.Ketapang
https://distanakbun.ketapangkab.go.id/Dinas Pertanian
https://dispora.ketapangkab.go.id/Dinas Pemuda dan Olahraga
https://dkpp.ketapangkab.go.id/Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
https://disdik.ketapangkab.go.id/Dinas Pendidikan
https://disparbud.ketapangkab.go.idDinas Pariwisata dan Kebudayaan 
https://disputr.ketapangkab.go.id/Dinas PUTR
https://disperkimlh.ketapangkab.go.id/Dinas Oerkim LH
https://diskopukmpp.ketapangkab.go.id/Dinas Koperasi UKM
https://satpolpp.ketapangkab.go.id/Dinas Satpol PP
https://rsud-dragoesdjam.ketapangkab.go.idRSUD Agoesdjam
Kecamatanhttps://deltapawan.ketapangkab.go.id/
https://muarapawan.ketapangkab.go.id/
https://benuakayong.ketapangkab.go.id/
https://mhu.ketapangkab.go.id/
https://mhs.ketapangkab.go.id/
https://kendawangan.ketapangkab.go.id/
https://singkup.ketapangkab.go.id/
https://nangatayap.ketapangkab.go.id/
https://simpanghulu.ketapangkab.go.id/
https://simpangdua.ketapangkab.go.id/
https://tumbangtiti.ketapangkab.go.id/
https://sungaimelayurayak.ketapangkab.go.id
https://marau.ketapangkab.go.id/
https://jelaihulu.ketapangkab.go.id/
https://hulusungai.ketapangkab.go.id/
https://pemahan.ketapangkab.go.id/
https://sandai.ketapangkab.go.id/
https://sungailaur.ketapangkab.go.id/
https://airupas.ketapangkab.go.id/
https://manismata.ketapangkab.go.id/
https://tengah.ketapangkab.go.id/
https://kantor.ketapangkab.go.id
https://muliabaru.ketapangkab.go.id/
https://sukaharja.ketapangkab.go.id/
https://sampit.ketapangkab.go.id/
https://kauman.ketapangkab.go.id/
https://banjar.ketapangkab.go.id/
https://tuan-tuan.ketapangkab.go.id/
https://muliakerta.ketapangkab.go.id/